top of page

פרסומים, מאמרים וספרים בנושא חקר החסידות

מדף זה תוכלו להגיע אל הדפים המציגים מגוון מאמרים וספרות אקדמית, פרי ראש הקתדרה לחקר החסידות, פרופ' צבי מרק וצוות הקתדרה. כמו כן תוכלו לקורא מבחר מהפרסומים בעיתונות על הקתדרה וצוותה.

כאן גם תוכלו לצפות בעותק נדיר של מהדורת "קדושת לוי" מאת ר' לוי יצחק מברדיטשב.

חדש

bottom of page