top of page

אודות מר לוי יצחק ויהודית רחמני - מייסדי הקתדרה

 

לוי יצחק רחמני (1931), דור שביעי לר' לוי יצחק מברדיטשב, יו"ר, מנכ"ל ומייסד קבוצת איילון אחזקות בע"מ. כשישים שנים עוסק בתחום הביטוח, בצעירותו היה לוחם בארגון ההגנה. לוי יצחק רחמני הוא נשיא המכללה לפיננסים וביטוח ע"ש שלמה רחמני ז"ל. מייסד עסקי הביטוח של משפחת רחמני

מר לוי יצחק רחמני

לוי יצחק רחמני (1931), דור שביעי לר' לוי יצחק מברדיצ'ב, יו"ר, מנכ"ל ומייסד קבוצת איילון אחזקות בע"מ. כשישים שנים עוסק בתחום הביטוח, בצעירותו היה לוחם בארגון ההגנה. לוי יצחק רחמני הוא נשיא המכללה לפיננסים וביטוח ע"ש שלמה רחמני ז"ל. מייסד עסקי הביטוח של משפחת רחמני.

בקיאותו של מר רחמני  בר' לוי יצחק מברדיצ'ב היא מופלאה, וזיקתו אליו היא לא רק רבת דורות אלא רבת לימוד ומלווה בעשייה בתחום כבר שנים ארוכות.

בשנת 2014 זכה לתואר דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת בר-אילן על תרומתו לכלכלת ישראל בתחומי המסחר והביטוח.

 

הקתדרה לחקר החסידות על שם ר' לוי יצחק מברדיטשב תעודד מחקר יצירתו של ר' לוי יצחק מברדיטשב ושל החסידות בזמנו, בתחומי היסטוריה, הגות, ספרות ועוד. פרופ' צבי מארק, העומד בראש הקתדרה, הוא מבכירי חוקרי החסידות.

 

פעילות הקתדרה:

  • קורס שנתי יוקדש לר' לוי יצחק מברדיטשב ולבני דורו בספרות החסידית ובתרבות היהודית.

  • מלגות יוענקו לסטודנטים בתארים מתקדמים שיעסקו בחקר החסידות מתוך מתן עדיפות למחקרים על דמותו, על יצירתו ועל השפעתו של ר' לוי יצחק מברדיטשב.

  • תמיכה במחקרים בחקר החסידות מתוך מתן עדיפות למחקרים על דמותו, על יצירתו ועל השפעתו של ר' לוי יצחק מברדיטשב.

  • ייערכו כינוסים מדעיים, סמינריונים וימי עיון בנושאי הקתדרה.

  • הוצאת ספר מאמרי מחקר על דמותו ועל יצירתו של ר' לוי יצחק מברדיטשב.

  • עבודה עם ספריות וארכיונים המצויים במזרח אירופה שבהם נשמרים חומרים שטרם נודעו וטרם פורסמו, הן בתחומי היצירה הספרותית והן בתחומי המוזיקה החסידית, מתוך עידוד שיתופי פעולה עם חוקרים ברוסיה ובמזרח אירופה.

  • תמיכה בסיורים לימודיים בחו"ל לחוקרים ולסטודנטים בעקבות החסידות במזרח אירופה מתוך שימת דגש על דמותו של ר' לוי יצחק ועל המרחב שבו הוא חי ופעל.

גב' יהודית רחמני

הגב', יהודית רחמני, נכדתו של הרב יצחק אלטשולר ותלמידתו של פרופ' יוסף בן שלמה באוניברסיטת תל-אביב. למדה ועסקה במחשבת ישראל, ובהוגים קבליים וחסידיים 

 

הגברת יהודית רחמני, בתם של אברהם ושרה אלטשולר, נולדה בירושלים את שחר נעוריה עשתה בבתי וראשה ולאחר מכן עברה עם משפחתה להתגורר בתל-אביב.

סבה היה הרב יצחק אלטשולר מיסד בית ספר החרדי הראשון לבנות בארץ ישראל. אביה ניהל את בית ספר אלטשולר בירושלים.

 

הייתה בהגנה והשתתפה כקשרית במלחמת השחרור.

 

הגב' רחמני למדה בסמינר למורות מזרחי ועסקה בהוראה.

 

יותר מאוחר למדה הגב' רחמני אצל פרופ' יוסף בן שלמה ובהנחיתו עסקה בלימוד מחשבת ישראל והגות חסידית באוניברסיטת תל-אביב. 

bottom of page