top of page

מופע "גילגולו של ניגון" נערך בקתדרה לחסידות ע"ש ר' לוי יצחק מברדיטשב בבר-אילן

ערב מרגש התקיים באוניברסיטת בר-אילן בחסות ה'קתדרה לחקר החסידות ע"ש ר' לוי יצחק מברדיטשב', שם הועלה המופע "גילגולו של ניגון". 
300 אנשי עסקים דתיים וחילוניים, ידידי האוניברסיטה וסטודנטים רבים גדשו את האולם בטריפלקס של בנייני הננו טכנולוגיה וצפו בהפקה מוסיקלית יהודית מרגשת ומרוממת.

הקתדרה לחקר החסידות ע"ש ר' לוי יצחק מברדיטשוב הוקמה באוניברסיטת בר-אילן ע"י צאצאו הישיר של הרב הנודע, מר לוי יצחק, יו"ר קבוצת איילון, ורעייתו הגב' יהודית רחמני.

"הקתדרה פועלת לעודד העמקה ומצויינות בתחום מחקר יצירתו של לוי יצחק מברדיטשוב, וכן בתחום חקר החסידות על כל גווניה והיבטיה: מהבעל שם טוב ועד היום, וחקר ההגות, הספרות והניגון היהודי", מסביר פרופ' צבי מרק, ראש הקתדרה.

"בחסות וביוזמת תורמים יקרים שלנו- גב' יהודית ומר לוי-יצחק רחמני, צאצאיו של ר' לוי יצחק מברדיטשוב, מנציחה אוניברסיטת בר-אילן את משנתו וחותמו בעולם המחשבה היהודית של מי שנודע כאחד המנהיגים הבולטים ביותר בתנועת החסידות, היה תלמיד חכם ולמדן מהשורה הראשונה. עוד בילדותו התפרסם כ"עילוי מירופלב" ואת מעמדו וכח השפעתו קנה לו, לא רק כרב חסידי, אלא כרב ופוסק של קהילות, כראש ישיבה וכאב בית דין נחרץ ותקיף. דמותו מוכרת ונערצת על תנועת החסידות בכללה, והשפעתו חורגת הרבה מעבר לחוגי החסידים ומשמשת מקור השראה ליוצרים חשובים בתחומי הספרות, ההגות והמוסיקה", אמר הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ, נשיא האוניברסיטה.

השתתפו באירוע: הרב ישראל מאיר לאו שליט"א, השופט חנן מלצר, לוי יצחק ויהודית רחמני (יו"ר קבוצת איילון), ושלושת ילדיהם: נחמה רחמני-סברון, איש העסקים, נוגה רחמני והרב שחר רחמני, הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ (נשיא האוניברסיטה), פרופ' יפה זילברשץ (המשנה לנשיא האוניברסיטה), פרופ' אהרון נמדר, פרופ' מירון איזקסון,שלמה גרופמן (חברת פייר), אבי בניהו, (מתן בר-נוי יו"ר אגודת הסטודנטים).

המופע "גלגולו של ניגון" בהפקתם של ישראל פרנס, ישי לפידות והחזן אברמי רוט.

bottom of page