top of page

כתבות שהתפרסמו בעיתונות על הקתדרה ומחקרה

 

מבחר כתבות, ידיעות וביקורות ספרים שהתפרסמו בעיתונות הכתובה ובאתרי החדשות על פעילות הקתדרה והעומדים בראשה

כתבה של פרופ' צבי מרק במוסף 'שבת' - מקור ראשון - חלק ב'

הקולות שהושכחו: תלמידי רבי נחמן מברסלב על הנסיעה לאומן מארץ ישראל

בניגוד להבנה הרווחת, רבי נחמן מעולם לא קרא במפורש לחסידיו לעלות על קברו בראש השנה, וחלק מגדולי .ברסלב אף הסתייגו מנסיעה מארץ ישראל לאומן.

 

bottom of page