top of page

הענקת דוקטור לשם כבוד 2014 - מר לוי יצחק רחמני

סרטון שנעשה לרגל הענקת דוקטור לשם כבוד למר לוי יצחק רחמני. מתוך אירועי חבר הנאמנים 2014

"אוניברסיטת בר-אילן מעניקה תואר דוקטור לשם כבוד ללוי יצחק רחמני על תרומתו לכלכלת ישראל בתחומי המסחר והביטוח. תמיכתו של רחמני בחקר ובהוראת החסידות ומשנתו של רבי לוי יצחק מברדיטשוב ומחויבותו לנושא, תורמות רבות לקידום המחקר האקדמי בתחום זה"
bottom of page