top of page

ספרים מאת פרופ' צבי מרק ובהוצאת הקתדרה

בדף זה יובאו תקצירים על ספרים שיצאו לאור ע"י ראש הקתדרה לחקר החסידות, פרופ' צבי מרק, וכן ספרים שיראו לאור ע"י חוקרי הקתדרה.

התקציר מביא לדף להזמנת הספרים דרך הוצאות הספרים השונות.

אריאל אבן מעשה.jpg

'דיבור לאינסוף'

שפה ואלוהות בתורת ר׳ דב בער ממזריטש

פרופ' אריאל אבן־מעשה

הוצאת אוניברסיטת בר-אילן

לר' דב בער פרידמן, "המגיד ממזריטש" (1772-1704), היה תפקיד מכונן בגיבוש החסידות, תנועת ההתחדשות המיסטית שהפכה לאחד הכוחות החשובים והמצליחים ביותר ביהדות המודרנית. ב"דיבור לאינסוף" אריאל אבן־מעשה פונה לדרשותיו של המגיד כדי להבין את מקומן של המילים בחוויה המיסטית. לטענתו, תורת השפה של המגיד היא המפתח להבנת התיאולוגיה המיסטית המופשטת שלו, ולחיי הדבקות ועבודת השם אליהם ביקש להוביל את תלמידיו. הספר בוחן את חײו של מיסטיקן מופנם זה על בסיס סיפורים, אגדות ומקורות היסטוריים שונים, ומבדיל את הדמות ההיסטורית מהדמות העולה מהמערך המורכב של מסורות טקסטואליות ומסורות בעל־פה שעיצבו את זכר המגיד ואת מורשתו.

אבן־מעשה מראה כיצד תפיסת השפה של המגיד ממזריטש עוצבה מתוך מפגשיו עם הבעל שם טוב (הבעש"ט), שמשנתו הציגה תפיסה רדיקלית של אימננטיות אלוהית. המגיד פירש את האימננטיות כחיוניות לשונית הפועמת ומהדהדת בחלל העולם. מתוך פרשנות זו פיתח המגיד את התפיסה שכל המילים האנושיות, בכל שפה, ואפילו בשימושים היומיומיים ביותר, יכולות להתקדש כאשר תוחזרנה למקורן האלוהי. בחינת הכתיבה ההגותית של המגיד ממזריטש מעמידה בפנינו את דמותו של הוגה חסידי יצירתי ומהפכני. מבחינות רבות, טוען המחבר, המגיד ממזריטש - ולא הבעש"ט - היה המייסד האמיתי של תנועת החסידות והמעצב הראשי של התיאולוגיה שלה.

אריאל אבן־מעשה הוא פרופסור במחלקה למדעי הדתות באוניברסיטת סטנפורד. בעבר שימש כחוקר מחשבת ישראל בהיברו קולג' בבוסטון, וכעמית מחקר במכון פרנקל ללימודי יהדות מתקדמים של אוניברסיטת מישיגן. את עבודת הדוקטורט כתב אבן־מעשה באוניברסיטת הרווארד, והוסמך לרבנות בבית מדרש הראל בירושלים. מחקריו עוסקים בתפקידה של השפה בהגות החסידית, בכתיבה החסידית המוקדמת, בהתחדשות המיסטיקה היהודית במאות התשע־עשרה והעשרים, בקשר בין רוחניות

לחוק בהגות היהודית ובעיצוב אתיקה סביבתית מתוך מקורות ההגות היהודית.

קרא עוד >>>

חדש

 'אור חוזר - עולמה של החסידות'

ספר מאמרים חדש ​בעריכת ד"ר אבישר הר-שפי

הוצאת קורן-מגיד

והוצאת אוניברסיטת בר-אילן

אור חוזר - שער הספר.jpg

החל מהולדתה, לפני כמאתיים ושמונים שנה, חוללה החסידות מפנה בעולם היהודי והולידה בו צורות של חשיבה, מיסטיקה, אורחות חיים ואופני הבעה ויצירה, שעיצבו, ועדיין מעצבות, את פניו. 

ספר זה מעניק לקוראיו גישה נוחה ומהירה אל העושר העצום של הספרות החסידית, העיונית והסיפורית. הערכים שבספר נכתבו בידי חוקרי חסידות מובילים, ומקיפים נושאים מרכזיים בחסידות תוך פרישת פנורמה רחבה של המגוון החסידי לדורותיו. הערכים מתבססים על תשתית עשירה של מקורות שנבחרו בקפידה מן הספרות הדרשנית-עיונית של החסידות ומן הסיפור החסידי. המקורות מלווים בדברי הסבר וכן בסקירה מקיפה של הנושא על ביטוייו בחצרות החסידיות השונות ולאורך תקופות מרכזיות בחסידות. שילוב זה בין המקורות עצמם לדיון הממקם אותם בהקשר הרחב, יוצר חוויית קריאה שיש בה מן המגע הבלתי-אמצעי עם לשונה של החסידות ועם הרוח שלה. 

בנוסף לעיסוק הממוקד בנושאיה המרכזיים של החסידות, הספר מציע גם מבואות עשירים הנותנים מבט כללי על עולמה של החסידות- מחשבתה, אורחות חייה וההיסטוריה של התנועה. כל מי שמתעניין בחסידות, בבשורתה ובחידוש שהביאה לעולם ימצא בספר זה אוצר בלום של תובנות, כלים רעיוניים, נקודות מבט רעננות והמשגות מאירות עיניים. 

קרא עוד >>>

אבישר הר שפי - הסיפור הפועל.gif

הסיפור הפועל

עיונים חדשים בסיפור החסידי
ד"ר אבישר בר-שפי

הוצאת אוניברסיטת בר-אילן

"הספר 'הסיפור הפועל , עיונים חדשים בסיפור החסידי' מעלה תמונה מחקרית חדשה על הסיפורת החסידית. שאלת ראשיתו ומקורותיו של הסיפור החסידי, סוגותיו השונות, מקומו ותפקידו בתנועה החסידית, נידונים בספר באופן מקיף המשלים מרכיב חשוב שהיה חסר במחקר החסידות העכשווי. התובנות המרתקות שעולות בספר על כוחו הפועל של הסיפור, חשיבותן רבה לא רק לחקר החסידות אלא גם לחקר התרבות האנושית, שהדיבור הנרטיבי ממלא בה תפקיד כה מרכזי".

פרופ' צבי מרק

קרא עוד >>>

רבי לוי יצחק מברדיטשב
 
בעריכת צבי מרק ורועי הורן

הוצאת ידיעות ספרים

אסופה ייחודית זו מוקדשת לכל ההיבטים המגוונים האלה של פעילותו של רבי לוי יצחק מברדיטשב כהוגה וכמנהיג חסידי, כרב וכפוסק, למנהיגותו ולמאבקיו עם מתנגדיו, לגלגוליה המאוחרים של דמותו ושל יצירתו בסיפורת החסידית והיהודית בכלל, ולבסוף אף ליצירה המוזיקלית שלו, הידועה פחות.

מורשתו המוזיקלית, שכללה שירים וניגונים שחלקם התגלו רק לאחרונה בארכיונים ברוסיה, שבה עתה ועולה מן העפר באמצעות תקליטור המצורף לספר זה, ובו ניגוניו המיוחדים בביצועים מקוריים שהוקלטו לפני כמאה שנים בצד ביצועים חדשים ברוח הזמן.

עם הכותבים נמנים בכירי החוקרים, ההוגים ואנשי הרוח, אשר יחדיו משלימים את אחד הפרקים החשובים בתולדות החסידות והמחשבה היהודית.

קרא עוד >>>

רועי הורן - הבעל שם טוב וקבלת הארי.jpg

הבעל שם טוב וקבלת האר"י

כוונות ויחודים להמתקת הדינים שמסר מחולל החסידות לתלמידיו

ד"ר רועי הורן
 

עריכה: פרופ' צבי מרק - במסגרת פרסומי הקתדרה לחקר החסידות

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הבעל שם טוב חולל את התנועה הרוחנית היהודית החשובה ביותר בעת החדשה, שהייתה לבסוף לתנועת המונים רחבה. אך החסידות החלה כחבורת מקובלים אקסלוסיבית למדי שבראשה עמד הבעש"ט. מה היה סוד קסמו של בעל שם אנונימי וחסר ייחוס בעיניהם של מקובלים גדולים בני זמנו? מה טיבו של "המפתח" המיוחד שהעניק להם להבנת קבלת האר"י? כיצד מפתח זה פתח את ליבם ותודעתם מחד, וסלל דרך לבניית צורת קיום חברתית חדשה מאידך? בעזרת התחקות מדוקדקת אחר הנחיות לתפילה בכוונות האר"י, שמות קדושים להתמודדות עם מחשבות זרות וריטואלים ל"המתקת הדינים" שמסר הבעש"ט לתלמידיו, מבקש ספר זה להיכנס אל תוככי בית היוצר של המהפכה הבעש"טיאנית.

קרא עוד >>>

מיסטיקה ושיגעון ביצירת ר' נחמן מברסלב
מאת: צבי מרק
הוצאת עם עובד

הספר הוא מחקר מרתק בעולמה הרוחני של אחת הדמויות הססגוניות ביותר במיסטיקה היהודית. כמאתיים שנה לאחר פטירתו של ר' נחמן מברסלב, כתביו ההגותיים ויצירתו הספרותית עדיין מהווים חומר פעיל ומתסיס, לא רק בחוג חסידיו, אלא במעגלים הולכים ומתרחבים בתרבות הישראלית. משהו מסוד קסמו וכוח משיכתו של ר' נחמן מברסלב מתבהר במחקר זה.  לפני הקורא נפרשת המיסטיקה הברסלבית כחוליה ייחודית בתולדות המיסטיקה היהודית, הן בתובנות המאפיינות אותה, הן בריטואלים ובאורח החיים המיוחד שעוצבו במסגרתה.

קרא עוד >>>

התגלות ותיקון בכתביו הגלויים והסודיים של ר' נחמן מברסלב
מאת: צבי מרק
הוצאת מאגנס

בספר נחשפות ונידונות התגלויות והתנסויות רוחניות שעבר ר' נחמן מברסלב. במסגרת זו מובא, בחלק הראשון, סיפור ההתגלות רב העוצמה המכונה 'המעשה מהלחם' שנשמר בסוד בשל אזהרתו של ר' נחמן שלא לגלותו לזר. להתגלות המתוארת במעשה מהלחם הייתה השפעה מכוננת על תודעתו העצמית של ר' נחמן כצדיק לדורות וכבעל תפקיד מכריע בתהליך המשיחי. חלקו השני של הספר מוקדש לבירור עניינם ותהליך התגבשותם של התיקונים והריטואליים שר' נחמן ייסד, כגון התיקון הכללי, התיקון למקרה לילה והתיקון הנעשה בעלייה על קברו. 

קרא עוד >>>

כל סיפורי רבי נחמן מברסלב
 
מאת: צבי מרק
הוצאת ידיעות אחרונות

קובץ סיפורים זה שבידיכם הנו האוסף המקיף והמבורר ביותר של יצירתו הסיפורית של רבי נחמן מברסלב. יצירה זו כוללת לא רק את "סיפורי מעשיות" הנפוצים והידועים, שנדפסו על ידי תלמידו הגדול רבי נתן מנמירוב, אלא גם סיפורים רבים שהיו מפוזרים באוספים שונים ובכתבי-יד רבים, חלקם סודיים ביותר.

במהדורה זו נכללים לראשונה כל הנוסחים העיקריים וכל ההשמטות לסיפוריו של רבי נחמן מברסלב. בנוסף מוגש כאן מקבץ גדול ושלם של חזיונותיו, חלומותיו, חידודיו ואף רמזים נסתרים לסיפורים שנעלמו ואינם...

קרא עוד >>>

מגילת סתרים - חזונו המשיחי הסודי של ר' נחמן מברסלב
מאת: צבי מרק
הוצאת בר-אילן

זכה בפרס ע``ש ארנולד ויז`ניצר ז``ל - הספר הטוב ביותר בתחום תולדות ישראל. 
מגילת סתרים על סדר ביאת הגואל צדק היא הסוד השמור ביותר של חסידות ברסלב. המגילה כוללת שתי שיחות של ר` נחמן מברסלב העוסקות בדמותו של המשיח ובאופיו של העידן המשיחי. בד בבד עם גילוי המגילה הטיל עליה ר` נחמן מסך כבד של סודיות. חסידות ברסלב אכן שמרה על המגילה לאורך הדורות כסוד כמוס, ורק אחד בכל דור מותר היה לו לדעת אותה. עתה, מאתיים שנה מאז גילה ר` נחמן את מגילת סתרים, רואה המגילה אור בפעם הראשונה.

קרא עוד >>>

bottom of page