top of page

מבחר פרסומים אקדמאיים מאת חוקרי הקתדרה

בדף זה נביא מבחר מאמרים ופרסומים אקדמאים מאת ראש הקתדרה לחקר החסידות, פרופ' צבי מרק, ופרסומים שייתפרסמו בעתיד מאת צוות חוקרי הקתדרה.

במאמר זה אעסוק בתסיסה מיסטית שהתקיימה בחבורת החסידים הראשונים של ר' נחמן מברסלב ואתמקד בשניים מגדולי מקורביו, ר' שמואל אייזיק מדאשיב ור' יצחק אייזיק מטירהאוויצע.
חסידים אלו התקרבו אל ר' נחמן עוד בראשית דרכו ובטרם הגיע אליו תלמידו וסופרו ר' נתן מנמירוב, ונשארו אנשי אמונו וסודו של ר' נחמן אף לאחר התקרבותו של ר' נתן.

לקריאה נוספת >>>

רבדים מיסטים בתפיסה הארס-פואטית של זלדה ושורשיהם החסידיים.

מתוך "על האמונה" - עיונים במושג האמונה ובתולדותיו במסורת היהודית.

 

לקריאה נוספת >>>

ההתקבצות יחד של רבבות חסידי ברסלב בעלייה לקברו של ר׳ נחמן באומן בראש

השנה היא אירוע השיא השנתי של חסידות ברסלב. בעשרות השנים האחרונות

העלייה לרגל לאומן הפכה להיות עלייה המונית שהמשתתפים בה אינם נמנים

אך ורק עם חסידי ברסלב אלא יש בהם ייצוג מגוון של החברה הישראלית

בכללה, חרדים וחילוניים, ספרדים ואשכנזים. לעלייה לרגל לאומן ישנם

מאפיינים ייחודיים רבי עניין, שהבהרתם תורמת לחקר השקפת העולם הברסלבית. 

לקריאה נוספת >>>

צור עמנו קשר
bottom of page