top of page

העצמת לימודי החסידות באוניברסיטת בר-אילן

 

מעוניין להעמיק חקר בתחומי החסידות: הגות, היסטוריה, ספרות וניגון?

                                                                                                                               

הקתדרה לחקר החסידות ע"ש ר' לוי יצחק מברדיטשב שמחה להודיע על פתיחה של קורסים בנושא חסידות שניתן לשלבם במסגרת הלימודים לתואר שני או שלישי במחלקות מחשבת ישראל, ספרות עם ישראל, תולדות ישראל.

 

ראש הקתדרה: פרופ' צבי מרק.

 

מנושאי הקורסים:

  • מחבורה לתנועה – החסידות בראשיתה

  • גלות וגאולה בחסידות

  • ר' לוי יצחק מברדיטשב - הגות ספרות וניגון

  • הסיפור החסידי

  • סיפורי ר' נחמן מברסלב

  • השפעות חסידיות על הגותו של הרב קוק

  • הניגון החסידי ועוד.

 

בין המרצים: ד"ר אבישר הר שפי, ד"ר אוריאל גלמן, פרופ' צבי מרק, ד"ר ציפי קויפמן ופרופ' דב שוורץ.

 

למידע ולתאום פגישה:

טל' 03-5318630:      דוא"ל hasidismchair@gmail.com    אתר הקתדרה  www.hasidut.org

bottom of page