מודעת אבל לוי יצחק רחמני.jpg
לימודים חוץ אקדמיים
לימודים אקדמיים לתואר שני ושלישי
חדש! מגמה בספרות חסידית
לתואר שני עם תזה ובלי תזה
הנרטיב המיסטי פלייר לפרסום תשפב.jpg
מודעה חסידות שיתוף פעולה בעיתון.jpg
מודעה למגמת חסידות ולמלגות לקראת תשפב_ed
מר לוי יצחק רחמני
מלגות רחמני לחקר החסידות
הכנס הבינלאומי לחקר החסידות שהתקיים באומן ביולי 2019

טקס הענקת דוקטור לשם כבוד

לוי יצחק רחמני (1931), דור שביעי לר' לוי יצחק מברדיטשב, יו"ר, מנכ"ל ומייסד קבוצת איילון אחזקות בע"מ. כשישים שנים עוסק בתחום הביטוח, בצעירותו היה לוחם בארגון ההגנה. לוי יצחק רחמני הוא נשיא המכללה לפיננסים וביטוח ע"ש שלמה רחמני ז"ל. מייסד עסקי הביטוח של משפחת רחמני.