Search
  • Ittai Malbin

קול קורא לחוקרים: חבורת רזא דשבת - מסע לספרד בעקבות סודותיה הקבליים של השבת

מיזם שבת UNPLUGGED נרגש להזמין אתכם לקחת חלק במסע אל סודה של השבת. המיזם מאמין שהשבת הישראלית הינה פתרון לשסעים החברתיים וכן עשויה לשמש כמזור למצוקותיו של הפרט, שהינן תוצאה, במידה רבה, של ההתפתחויות הטכנולוגיות המרשימות של העשורים האחרונים.

השבת כפי שהיא נחווית היום הינה תוצר במידה רבה של העושר הרעיוני והסימלי שקשרו המקובלים ליום חגיגי ומיוחד זה. הצטרפו אלינו למסע אל המאה השלוש עשרה: למקומות בהם פעלו ראשוני המקובלים ובהן התחבר והופץ ספר הזוהר. נכיר את עולמם התרבותי-פוליטי ואת הלחצים וההזדמנויות שהיו לחם חוקם. המסע לספרד יהיה סמינר לימודי, מחקרי וחווייתי, בו נשמע הרצאות אודות מקובלי המקום והזמן, וכמו כן נלמד פיוט ומנגינות, פירות התקופה. הפריזמה דרכה נפגוש בחומרים אלו תהיה השבת, בתור פרי ההילולים המשמעותי של התקופה וכן בהשפעתה לדורות. המסע מיועד לחוקרים, אנשי תרבות וכן לקהל הרחב.

את המסע יוביל מן הצד התוכני ד"ר רועי הורן, מנהל התוכן במיזם שבת UNPLUGGED ונשמע לאורך המסע שיעורים מפי החוקרים והמלומדים אשר יקחו חלק בקבוצה, וכן נפגוש חוקרי יהדות מקומיים; ובפן ההסטורי-גיאוגרפי יוביל את המסע שלמה אפל, מורה דרך ותיק ומנוסה.

הקתדרה לחקר החסידות ע"ש רבי לוי יצחק מברדיטשב תפרוס חסותה על הפן האקדמי של המסע.