top of page
Search
  • Ittai Malbin

כנס ברסלב: מחקר, יצירה וחברה במכון ון ליר בירושלים

הכנס הוקדש לחסידות ברסלב, להגותה ולמקומה בתרבות הישראלית העכשווית ומספק הזדמנות יוצאת דופן לבחון את תופעת ה"ברסלביות" על מגוון ביטוייה ומופעיה. הכנס משלב בין פרספקטיבות שונות ומאפשר מפגש בין חוקרים, אנשי רוח, רבנים ואמנים השואבים כולם השראה מכתביו של רבי נחמן.

250 views0 comments
bottom of page