top of page
Search
  • Ittai Malbin

כנס ברסלב - מחקר, יצירה וחברה במכון ון-ליר

ימים ראשון–רביעי, ג–ו בטבת תשע"ז, 1– 4 בינואר 2017 במכון ון ליר בירושלים. הכנס מוקדש לחסידות ברסלב, להגותה ולמקומה בתרבות הישראלית העכשווית ומספק הזדמנות יוצאת דופן לבחון את תופעת ה"ברסלביות" על מגוון ביטוייה ומופעיה. הכנס משלב בין פרספקטיבות שונות ומאפשר מפגש בין חוקרים, אנשי רוח, רבנים ואמנים השואבים כולם השראה מכתביו של רבי נחמן.

פתיחת התערוכה "אור הגנוז – ברסלב". יום ראשון, ג בטבת תשע"ז, 1 בינואר 2017, 17:00 במכון שוקן למחקר היהדות, רח' בלפור 6, ירושלים.

להרשמה: טל' 02-5631288 או דוא"ל jtspress@gmail.com

הקרנת הסרט: "לעבור את הקיר" (רמה בורשטיין, 2016). יום שלישי, ה בטבת תשע"ז, 3 בינואר 2017, 20:00 בסינמטק ירושלים, רח' דרך חברוןכרטיסים במחיר סמלי של 20 ₪ ניתן לקנות בקופת הסינמטק.

חברי הוועדה האקדמית: פרופ' אברהם יצחק (ארט) גרין, פרופ' בועז הוס, ד"ר זוהר מאור, פרופ' יונתן מאיר, פרופ׳ צבי מרק, פרופ' חביבה פדיה, פרופ' אמנון רז־קרקוצקין, פרופ' אלחנן ריינר, פרופ' גלילי שחר, דפנה שרייבר.

הוועדה המארגנת: רועי הורן, שירה וולפנזון ברוק, צבי מרק, אמנון רז־קרקוצקין, דפנה שרייבר.

283 views0 comments
bottom of page