Search
  • Ittai Malbin

כוחם המרפא של הסיפורים החסידיים - תוכנית בשיתוף בי"ס לעבודה סוציאלית

תכנית לימוד חדשה של בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד (היחידה ללימודי המשך) בשיתוף הקתדרה לחקר החסידות ע"ש ר' לוי יצחק מברדיטשב מתרומתם וייסודם של לוי יצחק ויהודית רחמני, המחלקה לספרות עם ישראל.

הביבליותרפיה מאפשרת לעבור תהליכי התפתחות וצמיחה אישיים באמצעות קריאה וכתיבה של טקסטים ספרותיים. הסיפורים החסידיים נועדו לעורר השראה והתפתחות אישית-רוחנית בקרב השומעים. בתכנית לימודים ייחודית זו, נחבר בין האיכויות של הביבליותרפיה והדרכים בהן היא מאפשרת מודעות עצמית וצמיחה לבין האיכויות המיוחדות שיש לסיפורים החסידיים.

StartFragment

במהלך הלימודים המשתתפים יפגשו סיפורים חסידיים שונים ויבחנו כיצד הסיפורים הללו יכולים לעורר תהליך התבוננות אישי. כמו כן, המשתתפים יתנסו בכתיבה יוצרת וביצירה בעקבות הסיפורים, מה שיצור מפגש מסוג שונה עם הטקסטים, ונקודת מבט אישית ויצירתית.

מטרות התכנית:

  • היכרות עם עולם הביבליותרפיה וכוחותיה המרפאים, כאשר הטקסטים הנבחרים לעבודה האישית הם סיפורים חסידיים.

  • הבנה של האספקטים הפסיכותרפוייטים שיש בסיפורים החסידיים.

  • לאפשר מפגש חווייתי ויצירתי עם הסיפורים החסידיים, כדי להעצים את כוח השפעתם המיוחד של סיפורים אלו.

  • המשתתפים יוכלו לעבור תהליך אישי משמעותי תוך כדי עבודה בקבוצה עם הטקסטים החסידיים.

EndFragment

StartFragmentתכנית הלימודים:

  • היבטים פסיכותרפוייטים בטקסטים חסידיים.

  • סדנת קריאה אישית בסיפורים חסידיים.

  • מפגש עם סיפורים חסידיים באמצעות כתיבה יוצרת.

  • סיפורי רבי נחמן בראיה אישית: נקודת מבט פסיכולוגית על סיפורי המעשיות.

EndFragment

StartFragmentאוכלוסיית היעד:

בעלי תואר ראשון ומעלה מתחומי החינוך, הטיפול הרגשי והשיקום. וכן אנשי ספרות המעוניינים לחוות את האופן בו הביבליותרפיה מסייעת לעבור תהליך אישי באמצעות טקסטים חסידיים.

לפרטים נוספים >>>

EndFragment