Search
  • Ittai Malbin

הקתדרה לחקר החסידות שמחה להודיע על הקורסים החדשים שיפתחו בשנת הלימודים תשעז

חסידות הגות, היסטוריה, ספרות וניגון

הקתדרה לחקר החסידות ע"ש ר' לוי יצחק מברדיטשב שמחה להודיע על הקורסים החדשים בנושא חסידות שיפתחו בשנת הלימודים תשע"ז, במסגרת הלימודים לתואר שני או שלישי במחלקות מחשבת ישראל, ספרות עם ישראל, תולדות ישראל.

ראש הקתדרה: פרופ' צבי מרק בין המרצים: ד"ר אוריאל גלמן, מיכאל לוקין, פרופ' צבי מרק, ד"ר ציפי קויפמן וד"ר זאב קיציס.

בין הקורסים: הסודות של חסידות ברסלב – סמינר מחקרי, ר' לוי יצחק מברדיטשב (קורס מתוקשב), סיפורי רבי נחמן, הסיפור החסידי, הניגון החסידי, ראשית החסידות, ליקוטי מוהר"ן, משה רבנו בהגות החסידית, הגות בסיפור החסידי, היסטוריה חברתית של החסידות במאה התשע עשרה, פולמוסים על ובתוך החסידות.

הלימודים מרוכזים ביום רביעי (למעט לימודי שפה)

אפשרויות חדשות למלגות

למידע ולתאום פגישה נא לפנות לד"ר ענת אדרת

טל' 03-5318235 דוא"ל hasidismchair@gmail.com