Search
  • Ittai Malbin

פסטיבל זמן פיוט: כל סיפורי רבי נחמן מברסלב- צבי מרק

בעקבות "סיפורי מעשיות" הנפוצים והידועים, שהתפרסמו על ידי תלמידו הגדול, רבי נתן מנמירוב, נתחקה אחר דמותו של הצדיק הייחודי, רבי נחמן מברסלב שגם מאתיים שנה לאחר פטירתו דבריו ממשיכים להכות שורש ושעדיין, כפי שהבטיח לחסידיו, לא פג טעמם עד ביאת הגואל.

בהשתתפות:

פרופ' צבי מרק, מחבר הספר הרב יובל דיין הסופר חיים באר הרב יהודה שטרן- ראש ישיבת ברסלב ירושלים העיתונאי שאול מייזליש

יום חמישי, 19.11 ז' בכסלו בשעה 20:30 במרכז ברודט, צייטלין 22 ת"א

הכניסה חופשית