Search
  • Ittai Malbin

קווי מתאר לשיתוף פעולה בין אוקראינה לישראל בתחומי מחקר החסידות ולימודי יהדות

כהמשך לשיתוף הפעולה שנוצר בעת ביקורו של פרופ' צבי מרק באוניברסיטה באומן, ביקרה ביום ג כ"ג אייר תשע"ה (12.5.2015) פרופ' נטליה צמבל באוניברסיטת בר אילן, מנהלת המרכז לקשרי מדע בין אוקראינה וישראל בתחומי החנוך המדע והתרבות.

פרופ' צמבל נפגשה גם עם דיקן הפקולטה ליהדות פרופ' אלי עסיס ועם ראש המחלקה לספרות עם ישראל פרופ' רומן כצמן. בפגישה הסבירה פרופ' צמבל שהמרכז הוא מרכז ארצי, שמושבו נקבע באומן בגלל העובדה שכל שנה מגיעים לאומן כשישים אלף יהודים, בעיקר מישראל, והיא נתפסת כעיר האוקראינית החשובה ביותר היום לעולם היהודי והישראלי. המרכז הוקם ביוזמת משרד החינוך האוקראיני.

בפגישה נבחנו דפוסים שונים של שיתוף פעולה מעריכת כנסים בנושא חסידות באומן ועד תרגום לעברית והוצאה לאור של עבודות מחקר שונות שעסקו ביהודי אוקראינה. גם נושא חילופי סטודנטים נידון בפגישה.

זיקה מעניינת של פרופ' צמבל למחלקה לספרות צצה בשיחה, שכן התברר ששם משפחתה מצד אמה היה - ביאליק.