February 11, 2019

מיזם שבת UNPLUGGED נרגש להזמין אתכם לקחת חלק במסע אל סודה של השבת. המיזם מאמין שהשבת הישראלית הינה פתרון לשסעים החברתיים וכן עשויה לשמש כמזור למצוקותיו של הפרט, שהינן תוצאה, במידה רבה, של ההתפתחויות הטכנולוגיות המרשימות של הע...

October 29, 2017

קול קורא לכתיבת מאמרים בנושא: מאור ושמש - היסטוריה, הגות, השפעה, וסיפורת.

בעריכת לוי יצחק קופר, אריאל אבן מעשה, וצבי מרק.

ר' קלונימוס קלמן הלוי עפשטיין (1751-1823) היה מגדולי החסידות בראשית המאה הי"ט. חיבורו "מאור ושמש" –...

July 28, 2016

פרסום מצטיין של חוקרים צעירים תשע"ו 2015-2016
השותפות הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומרכז-מזרח אירופה

השותפות האקדמית הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומרכז-מזרח אירופה תעניק פרס שנתי בגין פרסום מצטיין (ספר או מאמר) אשר פורסמ...

Please reload

פוסטים נבחרים

קול קורא לחוקרים: חבורת רזא דשבת - מסע לספרד בעקבות סודותיה הקבליים של השבת

February 11, 2019

1/3
Please reload

פוסטים אחרונים
Please reload

חיפוש לפי תגיות
עקוב אחרינו
  • Facebook Black Square
צור קשר
03-5318235