טקס חנוכת הקתדרה לחקר החסידות

YoniH_ חיים טייטלבאום _ BIU _ 0589.jpg
YoniH_  מירב גלילי _BIU _ 0652.jpg
YoniH_  BIU _ 0663.jpg
YoniH_  BIU _ 0659.jpg
YoniH_  BIU _ 0641.jpg
YoniH_  BIU _ 0620.jpg
YoniH_  BIU _ 0600.jpg
YoniH_  BIU _ 0597.jpg
YoniH_  BIU _ 0567.jpg
YoniH_  BIU _ 0546.jpg
YoniH_  BIU _ 0503.jpg
YoniH_  BIU _ 0499.jpg
YoniH_  BIU _ 0492.jpg
YoniH_  BIU _ 0480.jpg
YoniH_  BIU _ 0471.jpg
YoniH_  BIU _ 0467.jpg
YoniH_  BIU _ 0463.jpg
YoniH_  BIU _ 0433.jpg
YoniH_  BIU _ 0432.jpg
YoniH_  BIU _ 0428.jpg