top of page

חסידות והשכלה בבית ביאליק:

רבי נחמן מברסלב בסיפור, יוסף פרל בסאטירה

(י”א באייר התשע”ה, 30 באפריל 2014)

 

אירוע חגיגי לכבוד צאת הספרים 'כל סיפורי רבי נחמן מברסלב' (הוצאת ביאליק וידיעות ספרים) וספר 'מגלה טמירין' מאת יוסף פרל, בעריכת יונתן מאיר (הוצאת ביאליק) התקיים בבית ביאליק בתל-אביב.  

 

פרופ' יונתן מאיר הרצה על הנושא כיצד מועילה ומזיקה הסאטירה להיסטוריה , פרופ’ צבי מרק דיבר על מקומה של יצירת רבי נחמן מברסלב בספרות העברית, ופרופ' ישראל ברטל הרצה על הנושא ״מושחתים נמאסתם״: סופר ההשכלה כעיתונאי חוקר. 

 

את הערב ליווה הנגן גרשון ליזרסון במבחר ניגונים חסידיים באידיש והנחה אותו שמואל אבינרי מנהל המחקר של בית ביאליק.

bottom of page