סמינר חסידות ברדיטשב-מז'יבוז' - קיץ 2013

הקתדרה לחקר החסידות ע"ש רבי לוי יצחק מברדיטשב הצטרפה ליוזמה של המרכז ללמודים אוניברסיטאיים במדעי היהדות "ספר" במוסקבה והאגודה אקדמית יצירתית "סמבטיון" לקיום סמינר קיץ בנושא חסידות לסטודנטים יהודים מרוסיה וממזרח אירופה העוסקים בתחומי הרוח והיצירה.

הסמינר נערך בשיתוף הסוכנות היהודית, ובתמיכת ועדת התביעות העולמית, הקונגרס היהודי הרוסי, וקרן ג'נסיס.

הסמינר התקיים באוקראינה. חלקו הראשון בעיר ברדיטשב בבית הכנסת ע"ש ר' לוי יצחק, וחלקו השני במזיבוז' במתחם האורחים ליד ציונו של הבעל שם טוב. תפילות השבת נערכו בבית הכנסת המשוחזר של הבעש"ט.

במסגרת הסמינר הלימודי התקיים גם כנס אקדמי זעיר במוזיאון במצודה במז'יבוז' בהשתתפות מנהלי מוזיאונים יהודים ממזרח אירופה וחוקרים בתחום היהדות.

בסמינר היו כשלושים משתתפים רובם מתחום המחקר וחלקם מתחומי יצירה שונים, ספרות, ציור וקולנוע. פרופ' צבי מרק נשא את ההרצאה המרכזית בכנס האקדמי וכן כמה מההרצאות המרכזיות בסמינר. זאב קיציס הכותב דוקטורט על הסיפור החסידי העביר כמה סדנאות לימוד וניגון בסמינר וזאת לצד ד"ר אליה דבורקין מהאוניברסיטה העברית, ד"ר קאטיה מלאכובה (האקדמיה הלאומית בקייב), אליעזר לוסובי (הסוכנות היהודית) מנחם ואסתר יגלום (הוצאת ספרים קניז'ניקי).

בסמינר נוצרו קשרי עבודה ומחקר בין המשתתפים שהבשילו בהמשך לשיתוף פעולה מסודר המתקיים היום בין הקתדרה לחקר החסידות ע"ש רבי לוי יצחק מברדיטשב לבין ד"ר קאטיה מלאכובה מהאקדמיה הלאומית למדע בקייב, למחקר משותף של חומרים הנוגעים לחסידות בארכיוניים באוקראינה.